Pro
studenty

Věříme, že největším kapitálem jsou znalosti a dovednosti zaměstnanců, proto se snažíme navázat spolupráci se studenty a zapojit je již v průběhu studia do pracovního prostředí firmy.

Nabízíme

STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL

Brigády
pro studenty

Během letních měsíců nabízíme řadu brigád ve výrobě pro studenty středních odborných škol. Dokážeme ocenit pracovitost a ochotu učit se novým věcem.

Školní
projekty

Ray Service aktivně podporuje studenty středních škol při vypracování absolventských prací a dalších školních projektů.

Stáže
pro studenty

Ray Service umožňuje realizaci školních praxí a stáží pod dohledem zkušených odborníků, kteří rádi předají své znalosti a dovednosti.

Ray Service v loňském roce navázal spolupráci se Střední průmyslovou školou v Uherském Brodě

Studenti v průběhu studia vykonávají praxi v našem podniku, o prázdninách pracují a na základě prospěchu pobírají studijní stipendium. Všem účastníkům projektu garantujeme také zaměstnání po úspěšném absolvování studia.

STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL

Bakalářské
a diplomové práce

Ray Service také podporuje studenty při vypracování bakalářských, magisterských a dizertačních prací z technických oblastí.

Stáže
pro studenty

Ray Service umožňuje realizaci školních praxí a stáží pod dohledem zkušených odborníků, kteří rádi předají své znalosti a dovednosti.

Výzkumné
projekty

Neustále se zabýváme inovacemi výrobních postupů, což poskytuje příležitost pro ambiciózní studenty. Jako jedna z prvních firem v regionu jsme zavedli principy Průmyslu 4.0.

Spolupráce
se studenty VUT Brno

Formula Student je studentská soutěž v konstrukci vozů formule. Studentské týmy z celého světa navrhují, konstruují a testují závodní vozy formulového typu a později s nimi závodí na prestižních závodních okruzích Evropy i Spojených států amerických.

Exkurze
pro školy

Ray Service nabízí exkurze pro střední, učňovské a základní školy, které mají zájem nahlédnout „pod pokličku“ výrobně obchodní společnosti.
Akci na bázi workshopu s naší HR manažerkou moderuje kariérní poradkyně školy. Studenty provádíme provozem, zastavujeme se u klíčových zaměstnanců a ti jim v krátkosti představí a ukáží svou práci. Právě názorné ukázky mohou být velkou pomocí školákům při volbě prvního povolání. Rádi vzbuzujeme prostřednictvím této exkurze zájem a nadšení i u těch nejmladších.

Petr Gabriel
zakladatel Ray Service

Spolupráce s průmyslovou školou nám přináší možnost získat nové pracovníky motivované, vzdělané a jazykově vybavené, abychom rozšiřovali svou výrobu.

Medailonky stážistů

Tomáš Krejča

Během studia Telekomunikační techniky na Fakultě elektrotechniky a komunikací na VUT v Brně jsem využil možnosti absolvovat ve firmě Ray Service letní stáž ve výrobě. Firma mě zaujala progresivním přístupem a přátelskou atmosférou a nyní zde brigádně pracuji již třetím rokem na oddělení Technické přípravy výroby.

Náplní mé práce je zejména výpomoc při zpracování zákaznických poptávek a tvorbě výkresové dokumentace kabelových svazků. Za dobu působení v TPV je v mé práci větší míra samostatnosti a posun k řešení složitějších problémů. Velmi si cením možnosti získat cenné zkušenosti při studiu a Ray Service bude patřit i mezi možné budoucí zaměstnavatele po ukončení studia.

Marek Chvatík

Jsem studentem 2. ročníku Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti, kde studuji obor Elektrotechnika. Proto jsem velmi rád, že se mi již v prvním ročníku studia naskytla příležitost stáže ve firmě Ray Service.

Díky této stáži se neustále učím novým věcem a rozšiřuji své znalosti, které mi pomáhají při studiu. Při stáži v oddělení TPV se podílím na úpravě výkresů, zpracování technologických postupů a zakládání kusovníků. Obrovské plus je skvělý kolektiv, který mi vždy dokáže poradit.

Kristýna Pijáčková

V současné době studuji na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Během mé stáže v oddělení TPV jsem se podílela na zpracování a úpravě technologických postupů, úpravě výkresů a kusovníků. Jsem ráda, že jsem se dostala do skvělého kolektivu lidí. I díky nim jsem dostala šanci podílet se na projektových dnech pro žáky základních a středních škol.

S Honzou Rudinským jsem spolupracovala na části, kde si žáci vyzkouší osadit desky plošných spojů, které jsme pro ně navrhli a snad jim tím i ukážeme, že elektrotechnika není žádná složitá věda. Cením si toho, že existuje firma jako Ray Service, která v mladých lidech vzbuzuje zájem o techniku a dává jim prostor svůj zájem rozvíjet.

Magda Cíchová

Jako studentka VŠE v Praze jsem během magisterského studia oboru Mezinárodní obchod absolvovala čtyřměsíční odbornou stáž v Ray Service. Měsíc jsem strávila v back office nákupu, měsíc v back office prodeje a dva měsíce v business developmentu a částečně i marketingu. Získala jsem však i vědomosti o roli firemní právničky, činnostech Key Account manažerů, distribuci, výrobních možnostech firmy, o vstupním materiálu atd.

Stáž pro mě byla velkým přínosem. Umožnila mi nahlédnout do činnosti firmy a pochopit, jak jsou na sebe jednotlivá oddělení napojena. Sepsala jsem také seminární práci „Orientace na zákazníka ve společnosti Ray Service“, která může být užitečná např. personalistům. Velmi děkuji všem zaměstnancům, kteří se mnou spolupracovali, za jejich velkou trpělivost, ochotu a čas. Vážím si přátelského přijetí do kolektivu a všech milých úsměvů, které mi vždy obohatily den.

Máš zájem u nás pracovat?
Vyplň formulář

Zašli nám životopis, my se ti ozveme a společně něco vymyslíme.

(Word/PDF dokument – max. 10MB)
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů.
Souhlasím s ponecháním mého životopisu v databázi Ray Service i pro případná další výběrová řízení, a to po dobu 2 let. Více informací naleznete v sekci Informace o zpracování osobních údajů.

nebo nás kontaktuj
napřímo

Zuzana Štyksová

HR oddělení
personalni@rayservice.com +420 572 434 355
Na ochranu osobních údajů v Ray Service pečlivě dbáme, s Vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s platnou legislativou. V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na personalni@rayservice.com.

Nevíš, která pozice
je pro tebe ta pravá?

Přemýšlíš nad
novou prací?

Odebírej náš newsletter a budeš vědět vše o práci v RayService

eco mode onoff