Informace o zpracování osobních údajů

Ve společnosti Ray Service si uvědomujeme, že Vy, jako naši zákazníci, partneři a další, kteří navštíví webové stránky Ray Service, si ceníte svého soukromí. A jelikož v některých případech vyžadujeme Vaše osobní údaje, které dále zpracováváme, pečlivě dbáme na jejich ochranu a nakládáme s nimi plně v souladu s platnými právními předpisy. Prostřednictvím tohoto oznámení Vás seznamujeme se zásadami a dalšími informacemi ohledně ochrany Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů a kontaktní informace
Správcem osobních údajů je společnost Ray Service, a.s., IČ: 277 56 203, se sídlem Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5165 (dále jen či „Ray Service“ nebo „my“).

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@rayservice.com nebo písemně na adrese Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město.

Základní pojmy
Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které je známé jako GDPR. Nařízení upravuje povinnosti, které má správce osobních údajů (Ray Service), ale také práva, která mají subjektyosobních údajů (Vy, jako zákazník, návštěvník apod.). Tato práva a povinnosti se týkají osobních údajů, což jsou jakékoliv informace, jejichž prostřednictvím Vás lze přímo nebo nepřímo identifikovat (např. Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, e-mailová adresa apod.). V některých případech využíváme pro nakládání s osobními údaji další společnosti, které pomáhají při jejich zpracování nebo nakládání s nimi – jedná se o tzv. zpracovatele osobních údajů.

Zpracovávané údaje a rozsah zpracování
K tomu, abychom mohli efektivně vykonávat naši obchodní činnost a komunikovat s Vámi, potřebujeme od Vás mnohdy získat některé osobní údaje. Jde například o:

 • jméno a příjmení,
 • telefon a e-mail,
 • životopis,
 • pracovní pozice aj.

Údaje, které od Vás požadujeme, se liší dle toho, z jaké pozice nám je poskytujete. Budou tak rozdílné, pokud s námi jednáte jako obchodní partner, jako návštěvník naší společnosti nebo třeba jako uchazeč o zaměstnání. Citlivé údaje, jako jsou třeba údaje o zdravotním stavu, rase nebo biometrické údaje nijak nezpracováváme.


Důvod a účel zpracování osobních údajů
Hlavní důvod, pro který zpracováváme Vaše osobní údaje, je zejména efektivní vykonávání našich obchodních činností a komunikace s Vámi. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu k dosažení takových účelů a pravidelně kontrolujeme, zda jsou stále relevantní a aktuální.

Jestliže chce správce zpracovávat osobní údaje, musí pro takové zpracovávání mít podle pravidel nařízení GDPR vždy právní důvod. V Ray Service tak při zpracování osobních údajů vždy ověřujeme existenci takového právního důvodu. Může jím být například plnění smlouvy v případě, kdy jsou Vaše osobní údaje nezbytné pro např. uzavření smlouvy či naplňování smluvního vztahu, nebo náš oprávněný zájem například při zpracovávání životopisů jednotlivých uchazečů o zaměstnání nebo při zasílání newsletterů stávajícím zákazníkům. V případě, že tento právní důvod odpadne a žádný jiný neexistuje, osobní údaje smažeme.

V případě, že odmítnete nám údaje z jakéhokoliv důvodu poskytnout, nemuseli bychom být schopni s Vámi dále efektivně komunikovat či jinak spolupracovat.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů
Pro maximální efektivitu našich činností, ale také pro zabezpečení Vašich osobních údajů, spolupracujeme s některými zpracovateli a příjemci, a to z těchto oblastí:

poskytovatelé informačních systémů, databází a IT služeb,
poskytovatelé marketingových a komunikačních služeb,
prostředníci při zasílání newsletterů,
smluvní partneři apod.
Jestliže Vaše osobní údaje máme předat do zemí mimo EU, každé předání zakládáme na rozhodnutí o dostatečné ochraně nebo vhodných zárukách pro zajištění maximální bezpečnosti.

Doba uchovávání osobních údajů
Doba zpracovávání osobních údajů se liší v závislosti na tom, za jakým účelem je zpracováváme. Vždy jsou tedy zpracovávány po dobu, kterou vyžaduje smlouva, po kterou trvá Váš souhlas, nebo kterou stanovují platné právní předpisy, popřípadě náš vnitřní předpis. Pokud Vás zajímá konkrétní doba, po kterou Vaše údaje uchováváme, neváhejte se obrátit na náš e-mail info@rayservice.com.

Zasílání newsletterů
Pokud jste od nás obdrželi newsletter a zajímají Vás detaily o jeho zasílání, níže naleznete potřebné informace:

Newsletter jste od nás obdrželi v případě, že jste naším zákazníkem, a my Vám tak můžeme zasílat nabídky na produkty či služby podobné těm, které jsme Vám již poskytli – jde o náš oprávněný zájem. K zasílání využíváme Vaši e-mailovou adresu, a to po dobu, kdy jste naším zákazníkem, nebo po dobu 24 měsíců. Zasílání můžete kdykoliv zrušit, a to kliknutím na možnost zrušení v doručeném mailu nebo prostřednictvím e-mailové zprávy.

Používání cookies
Na našich webových stránkách můžeme využívat cookies. Cookies jsou malé textové soubory ukládané v počítačích uživatelů, které jsou využívány ke zvyšování uživatelského pohodlí, rozpoznávání opakovaných návštěv, statistickému vyhodnocení návštěvnosti (při zachování anonymity) a personalizaci obsahu a reklam, díky čemuž může Ray Service zkvalitňovat obsah webových stránek. Cookies neidentifikují jednotlivé uživatele (např. nemohou zjistit vaše jméno, hesla apod.) a neovlivňují soubory ve vašem počítači ani nastavení systému. Pokud nechcete, aby naše webové stránky, mohly využívat cookies, můžete jejich použití zakázat nebo omezit ve svém webovém prohlížeči. Berte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, můžete částečně či zcela omezit možnost prohlížení těchto webových stránek.

Poptávkový seznam
V případě, že jste využili náš online katalog a zaslali jste nám poptávku, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, e-mail, pracovní pozice a další údaje, které budou v poptávce obsaženy. Právním důvodem pro takové zpracování je plnění smlouvy. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 1 roku, ledaže bude započata obchodní spolupráce – pak to bude po dobu, po jakou naše spolupráce trvá.

Uchazeči o zaměstnání
Jestliže máte zájem o pracovní pozici v naší společnosti Ray Service, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, e-mail a další informace obsažené ve Vámi zaslaném životopise. Právním důvodem pro zpracování je náš oprávněný zájem na vyhodnocení výběrového řízení. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání konkrétního výběrového řízení. Udělíte-li nám Váš souhlas s uchováním Vašeho životopisu pro případné další nabídky pracovních pozic, uchováme jej maximálně po dobu 2 let a poté bude smazán. Váš souhlas můžete kdykoliv v této době také odvolat.

Práva subjektů údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete vůči Ray Service uplatnit tato svá práva:

 • žádat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje správce zpracovávány, a pokud ano, pak Vám poskytneme bližší informace o takovém zpracování,
 • požádat o opravu osobních údajů, ať už nepřesných či chybějících,
 • odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • podat námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud nejsou přesné, popřípadě pokud my jako správce již dané osobní údaje nepotřebujeme pro účel zpracování, či pokud jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požádat o předání osobních údajů (právo na přenositelnost) a 
 • žádat výmaz osobních údajů, pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro daný účel zpracování, nebo jste odvolali Vámi udělený souhlas, popřípadě vznesli námitku proti zpracování a neexistují právní důvody pro jejich uchování.

Pro usnadnění uplatnění svých práv si může subjekt vyžádat vzory formulářů, a to na e-mailové adrese info@rayservice.com.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Máte také právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace lze najít na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 1. 8. 2021

Máš zájem u nás pracovat?
Vyplň formulář

Zašli nám životopis, my se ti ozveme a společně něco vymyslíme.

(Word/PDF dokument – max. 10MB)
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů.
Souhlasím s ponecháním mého životopisu v databázi Ray Service i pro případná další výběrová řízení, a to po dobu 2 let. Více informací naleznete v sekci Informace o zpracování osobních údajů.

nebo nás kontaktuj
napřímo

Zuzana Štyksová

HR oddělení
personalni@rayservice.com +420 572 434 355
Na ochranu osobních údajů v Ray Service pečlivě dbáme, s Vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s platnou legislativou. V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na personalni@rayservice.com.

Nevíš, která pozice
je pro tebe ta pravá?

Přemýšlíš nad
novou prací?

Odebírej náš newsletter a budeš vědět vše o práci v RayService

eco mode onoff